De alle moied Abschiedskuß

Alle moied in Kuß uff de Bagge
Alle moied bevor isch schaffe gei
Alle moied in Kuß uff de Bagge
Alle moied leigt in Kuß in de Luft
un innnewennisch deng isch 's keend de letschte soi
un schmegge duda moieds wie's erschdemol
wie's erschde mol moieds denooch
Desdeweje fraa isch misch, wonn isch wia emool uffwach
Desdeweje fraa isch misch uff moin Kaffee
Desdeweje fraa isch misch, fraa misch uff de neie Daag
Uff disch, uff misch, uns all

Ref

Desdeweje mescht mas nix, s'mescht ma nix aus, aach wonn demol
Desdewje konnschte aa emol, misch oig'schlosse
Desdeweje fraa isch misch, fraa misch uff de neie Daag
Uff disch, uff misch, uns all

Ref

Desdeweje un net aus Gewohnheit
Desdeweje un net weil ma's halt meschd
Desdeweje un net in der Raasch
Fa disch, fa misch, uns all

Ref

Desdeweje fraa isch misch, wonn isch wia emool uffwach
Desdeweje fraa isch misch uff moin Kaffee
Desdeweje fraa isch misch, fraa misch uff de neie Daag
Uff disch, uff misch, uns all
Alle moied in Kuß uff de Bagge
Alle moied in Kuß
Alle moied in Kuß uff de Bagge
Alle moied in Kuß
Desdeweje fraa isch misch, wonn isch wia emool uffwach
Desdeweje fraa isch misch uff moin Kaffee
Desdeweje fraa isch misch, fraa misch uff de neie Daag
Uff disch, uff misch, uns all
Uff disch, uff misch, uns all,
Uff disch, uff misch, uns all!

(Lyrik) Bauer / (Komponist) Emese